Endret: 25 jan 2017     Opprettet: 5 mai 2015

Innboforsikring - ditt ansvar

Styret har fått noen spørsmål rundt forsikring av bygg og innbo, og vi ønsker derfor å avklare ansvarsforholdet her.

Borettslagetet har en felles forsikringer som dekker bygningen mot brann, vannskader og lignende. Skjer det skader på berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem og ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg går dette under borettslagets ansvar.

Borettslaget har ansvar for ytre vedlikehold, som for eksempel fasade, tak, ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskiftning av hele vinduer med ramme. Hvis noen knuser ruten, må du imidlertid erstatte den selv. Det samme gjelder tap etter innbrudd og andre skader som bare berører din leilighet og/eller boder.

Derfor anbefaler vi alle beboere å skaffe seg egen innboforsikring, som kan dekke slike tap. Dette er ditt ansvar! Du kan sammenligne ulike forsikringsselskaper på finansportalen.no.

I tillegg ønsker vi å minne alle på å sikre at alle ytterdører er lukket, så vi unngår at uvedkommende får adgang! Dette gjelder også porten inn til bakgården, og kjellerdører.