Endret: 20 jun 2018     Opprettet: 6 sep 2013

Filterbytte

Steg for steg-beskrivelse av hvordan man bytter filter på badet.

Vi i JBS har Villavent Systemair i alle leiligheter. Selve ventilasjonssystemet ligger i taket på badet, men flere leiligheter også har avtrekk på kjøkken som går ut via badet. (Dersom tidligere eier har fjernet avtrekket på kjøkkenet før deg, skal du vite at det er fullt mulig å installere.)

Filtrene skal byttes årlig for å sikre godt inneklima, og styret i JBS vil levere ut ett filter til hver leilighet i mai/juni. Tidsuret på kontrollpanelet ved badet er fabrikkinnstilt til å lyse rødt hvert halvår, men i følge Villavent behøver vi ikke skifte filtre oftere enn én gang i året. Dersom det begynner å lyse rødt midtvinters, nullstiller du tidsuret ved å holde knappen med timeglass nede i 5 til 10 sekunder. Da tar det 6 måneder før neste gang det lyser. 

Slik skifter du enkelt filter på badet:

  • Løft ned takplata på badet slik at du får tilgang til ventilasjonssystemet.

  • Skru opp fire plastskruer på undersiden av ventilasjonssystemet med en flat skrutrekker.

  • La luken falle ned slik at du får tilgang til maskineriet.

  • Dra ut filtrene med en bestemt, men forsiktig bevegelse. Disse kaster du i restavfall.

  • Erstatt det rosa filteret med et nytt rosa filter, og det hvite filteret med et nytt hvitt.

  • Lukk luken, skru på plass de fire plastskruene og legg i takplaten.

  • Gå til kontrollpanelet utenfor badet. Nullstill tidsuret ved å holde knappen med timeglass i 5 til 10 sekunder inntil det lyser gult og et grønt lys blinker.

Les bruksanvisningen på nett for mer inngående forklaring, søk på "villavent systemair bruksanvisning".

Ta kontakt med styret dersom du ikke får til å bytte filter ut fra instruksen.