Endret: 22 jun 2018     Opprettet: 6 sep 2013

Oppussing eller ombygging av leilighet

Som andelseiere står dere i utgangspunktet fritt for å gjøre om deres leilighet som dere ønsker.

Vi vil gjerne minne om at andelseieren er ansvarlig for eventuelle skader som kan dukke opp hos naboer, eller i fellesarealer som følger av arbeidet.

Det bør undersøkes grundig om hva som er lov med tanke på bruk av vegger og iforhold til pipeløp, bærevegger, luftekanaler og strømkurser.

Hver leilighet regnes som egen "branncelle" , det er derfor forbudt å grave seg gjennom yttervegger, gulv eller tak (hvis man skal legge rør eller noe slikt).

Vi anbefaler dere bruker godkjente handverkere, GOS er godt kjent med bygningen om dere har tekniske spørsmål.

Minner om potensielle krav som kan stilles i en salgsprosess av leiligheten senere.

Det kan være en god ide å oversende en detaljert plan for oppussingen til styret i forkant slik at man kan få hjelp til å identifisere problemer så tidlig som mulig.

Merk også at plan og bygningsetaten bør være involvert i noen slike prosjekter med tanke på godkjenninger osv.