11 mai 2019

Tips for bedre vedfyring

I forbindelse med problemene vi har hatt kommer her tips til bedre vedfyring fra Oslo Murmesterbedrift AS.

FYRINGSTIPS

Vedfyring gir god varme og mye kos. Her kan du lese om hva som påvirker at veden brenner og hvor god varme man får.

 

Det er 3 ting som påvirker hvordan veden brenner og hvor god varme man får:

 

1) Selve veden

Hvilke type ved skal du velge - gran, furu, eik, bjørk? 

Gran spraker mye og egner seg ikke i åpen peis, dessuten gir gran lavere brennverdi enn f.eks eik og bjørk. 

Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir 2 til 3 ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlig væsker til opptenning. Bruk papir, opptenningsved eller opptenningsbriketter.  

 

2) Ildstedet 

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 % mer varme enn gamle vedovner og forurenser mindre.  

 

Fyring krever luft

Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne.Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.  Når du åpner døren for å legge på mere ved, åpne den sakte slik at du får utlignet trykket inne I ovnen og du unngår at det kommer ut røyk og sot.

 

3) Å fyre riktig

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulerer trekken ned til det brenner med rolige flammer.

  • La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved.
  • Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.
  • Det blir lite varme og mye forurensing når vedovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjensskrudd. Slik rundfyring danner beksoti skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann. Det kan i værste fall føre til brann i boligen.