6 nov 2019

Nye regler for korttidsutleie.

Fra 1.1.2020 gjelder nye regler for korttidsutleie (AirBnB og tilsvarende).

I hovedsak går de nye reglene ut på at det er innført tak på hvor mye man kan leie ut leiligheten, dette for å hindre at leilighetene benyttes til "hotelldrift". For leiligheter i borettslag er taket satt til 30 dager per år.

https://www.obos.no/styre/tips-og-rad/nyheter-forvaltning/nye-regler-airbnb-utleie