Endret: 13 jun 2018     Opprettet: 6 apr 2017

Spennende beboermøte om nybygget!

Tirsdag 4. april møttes vi på Tøyen skole for å få vite status på nybyggprosjektet.

Både prosjektleder, arkitekt og landskapsarkitekt var til stede og presenterte prosjektet slik det ser ut per dags dato.

 

Først ut var landskapsarkitekt Guro Maardalen fra Villvin Landskap. Hun viste oss skisser for utarbeidingen av fellesarealene i bakgården slik de kan bli seende ut etter at nybygget er reist. Villvin har hatt fokus på å ta hensyn til ønskene til de nåværende beboerne i JBS, blant annet når det gjelder å skape nok uteareal uten at vi bruker taket på nybygget. Bakgården vår blir både grønn, skjermet og sosial. Vi fikk se skisser av beplantning, parseller for dyrking av kjøkkenhage, vannrenne (som integrert del av håndteringen av overvann i bakgården), benker, sittegrupper, et mulig utekjøkken, pilehytter, baldakin, lekeplass, juletreplass, sykkelparkering (prosjektert til 200 sykler, 2 per enhet) og avfallsstasjoner. Innenfor porten i Jens Bjelkes gate vil det være armert gressplen slik at biler kan kjøre inn til nybygget ved tilflytting. Denne vil også kunne brukes til ballspill og aktivitet.

Vi i i styret opplever at Villvin Landskap både har klart å forstå behovene til JBS borettslag, og skape en plan for uteområdet som henger tydelig sammen med planene for selve nybygget. Hvilke planter som velges med tanke på vedlikehold, avgjøres i samråd med styret i JBS på et senere tidspunkt. Kom gjerne med innspill!

Etter utomhusplanen gjennomgikk Einar Hagness fra Arkitektkontoret Gasa skissene for nybygget. Vi fikk se skisser av ytre dimensjoner, særlig med tanke på forholdet til dagens bygningsmasse. Deretter av leilighetene i nybygget (18 stykker, 2- og 3-roms), av plan for utvidelse av boder i Sørligata, og av ytre bekledning mot Sørligata og Jens Bjelkes gate. Mot Sørligata blir det en blanding av metall og trebekledning, som er i harmoni med dagens bygningsmasse: 

På kortveggen mot Jens Bjelkes gate blir det grønne klatreplanter på murvegg, samt noen smale, vertikale og melkehvite vinduer som verken gir ut- eller innsyn, men slipper noe lys inn til de nye leilighetene. Dette er også etter ønske fra nåværende beboere i Jens Bjelkes gate, som ikke ønsker gjenboere:

Vi som allerede bor i JBS, særlig i de lave etasjene, har vært litt bekymret for innsyn til og utsikt fra våre leiligheter når nybygget kommer opp. Imidlertid fikk vi se at nybygget ikke vil rage mer enn halvannen til to etasjer over dagens parkeringsplass. Det er omtrent like høyt som mønet på bygget som i dag er midt i mot Jens Bjelkes gate 43 A og B, og litt lavere enn spissen på mønet:

Ut fra solstudier gjort ved en tidligere fase i prosjektet (da det var tenkt en halv etasje mer på nybygget), vil ikke nybygget skape nevneverdig mer skygge på balkongene våre, og tilnærmet ingenting om sommeren.

Til sist fikk vi en gjennomgang av de ulike prosjektfasene fra prosjekt- og byggeleder Thale Scheie fra OBOS Prosjekt. Vi er fremdeles tidlig i prosjektet, og ut fra nåværende beregninger vil bygget og bakgården tidligst være ferdig våren 2019. Innen den tid er det mye som skal på plass, og alle beboere vil få oppdateringer underveis. Det dere nok er mest opptatt av, er byggelånet og når dette tas opp. På beboermøtet understreket styreleder Ingvild Stølen at vi ikke tar opp byggelån før minst halvparten av leilighetene er solgt, og heller ikke dersom markedet går svært tregt slik at det kan skape økonomisk risiko for oss beboere. Byggelånet er siste ledd i en lang prosess, og alt skal være på plass før lånet tas opp.

Det kom et spørsmål fra en beboer ang. forkjøpsrett, og vi planlegger fortsatt å gjennomføre en form for intern forkjøpsrett på boligene i nybygget. Akkurat hva som er mest hensiktsmessig for vårt borettslag, vil vi rådføre oss med aktuelle fagpersoner om når vi nærmer oss salgsstart. 

Videre i prosessen vil vi sende ut nyhetsbrev når det skjer noe nytt. Har du ikke allerede meldt deg på nyhetsbrevet? Send en mail til jbs.nybygg@gmail.com, så legger vi deg til!

Vennlig hilsen styret i JBS borettslag.