Endret: 25 jan 2017     Opprettet: 31 jan 2015

Oppdatering om nybyggprosjekt januar 2015

Infill har fått avslag fra sitt styre om å bli med som utbygger.

På tross av stort engasjement og ønske fra daglig leder Bjørnar Johnsen i Infill om å bli med på bakgårdsprosjektet har Infill dessverre trukket seg etter at styret deres behandlet saken og svarte avviste forslaget. Det betyr at borettslaget fortsetter med detaljregulering på egen hånd.

Styret i Infill vektla lønnsomhet i prosjektet som den viktigste grunnen til å ikke bli med, samt risiko knyttet til begrensninger borettslaget har satt på høyde, bredde og type leiligheter. Dersom markedet endrer seg kan disse begrensningene utgjøre en risiko som de ikke er villig til å ta.