Endret: 13 jun 2018     Opprettet: 6 sep 2017

Nybyggprosjektet - nyhetsbrev september 2017

Siste nyheter om nybyggprosjektet.

NYHETER OM PROSJEKTET:

Som forutsett har vi har fått tillatelse av byantikvaren til å rive garasjen, men vi venter på å få byggesøknaden igjennom før vi starter med arbeidet - dette er av økonomiske hensyn.

Vi må som forventet søke om dispensasjon for at vi ikke prosjekterer med parkeringsplasser. Vi tror at dette først og fremst er formelt. For eksempel kan man sammenligne med prosjektene rundt Tøyen torg, der flere leilighetskomplekser også bygges uten parkeringsplasser. Plan- og bygningsetaten er forøvrig positive til nybyggprosjektet vårt med tanke på at vi prosjekterer med høykvalitets uteareal, noe det er stort behov for i bydelen vår.

En liten forsinkelse i prosjektet har oppstått: Vi har fått beskjed fra Plan- og bygningsetaten om å omprosjektere fordi nybygget slipper inn for lite dagslys. Derfor har vi prosjektert med 70.000 kr til i konsulentmidler til konsulenter fra Erichsen og Horgen, uten at det endrer den økonomiske situasjonen vår særlig. Antageligvis kommer vi ikke til å kunne oppfylle kravene fra PBE hundre prosent, men ved å bruke konsulenter kan vi vise at vi har innsatsvilje og slik få byggesøknaden innvilget. Løsningen vil være større vindusflater i nybygget og å fjerne skilleveggene som var skissert mellom leilighetene på svalgangen. Det er også mulig at balkongene på nybygget må nedskaleres noe og eventuelt også forskyves på grunn av skygger. I tillegg vil det bli gjort en del mindre justeringer inne i leilighetene. De ytre rammene for bygget vil ikke endres, så omprosjekteringen vil ikke ha noe å si for nåværende beboere med tanke på den opprinnelige skissen.

Alle endringer og omprosjekteringen må være klare til 1. oktober 2017. Vi har endelig fått tildelt saksbehandler, så vi tror at byggesaken vil gå relativt fort etter 1. oktober. Når vi får byggetillatelsen, kommer vi inn i siste fase av prosjektet med å hente anbud på entreprenører. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen styret i JBS borettslag

 

Dette nyhetsbrevet ble sendt ut til beboerne september 2017.