Endret: 13 jun 2018     Opprettet: 25 jan 2017

Nybyggprosjektet - nyhetsbrev oktober 2016

Informasjon om nybyggprosjektet i bakgården.

KORT OPPSUMMERING FOR NYE BEBOERE:

  • Garasjeanlegget i bakgården (under p-plassen) er i dårlig stand, og må utbedres for betydelige summer dersom det fortsatt skal benyttes.
  •  Det har vært sett på muligheten om å rive garasjen og lage en bakgård med kun hageanlegg, men kostnadsberegningene viser at det vil gi borettslaget en ny stor fellesgjeld.
  •  På et beboermøte 2. mai 2016 ble det vedtatt å rive garasjeanlegget og bygge et nytt boligkompleks i 3. etasjer omtrent der parkeringsplassene er i dag. Inntektene fra salget av de nye leilighetene vil etter dagens beregninger gi borettslaget en fellesformue som kan brukes til å gjøre forbedringer på den nåværende bygningsmassen.

Inline image 1

NYHETER OM PROSJEKTET:

Da vi hadde beboermøte om nybygget i mai, var status at plan- og bygningsetaten ønsket en detaljregulering av prosjektet. Dette har de imidlertid gått tilbake på, og nå er nybyggprosjektet en byggesak, noe som gjør at det blir fart i sakene. Det første som kommer til å skje er prosjektering nå i høst. Her er en foreløpig, overordnet oversikt over fremdrift i prosjektet fra Thale Scheie i OBOS:

 

Prosjekteringsfase:

Hva

Når

Søknad om lån prosjekteringsfase

 

Forhåndskonferanse med kommunen: avklaringer prosjektrammer

Uke 42-43 2016

Oppstart prosjektering søknad om rammetillatelse

Okt.-des. 2016

Saksbehandling søknad om rammetillatelse

Feb.-mars 2017

Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag (ut over grunnlag i rammesøknad)

April-mai 2017

Tilbudsinnhenting og kontrahering totalentreprise

Juni-august 2017

Kontrakt inngått med forbehold om godkjent IG-tillatelse og forhåndssalg av min. 50 % av leilighetene

 

Markedsføring / forhåndssalg

Sept. 2017

Milepæl: Forhåndssalg av min. 50 % av leilighetene

 

Søknad om byggelån  

 

 

Byggefase:

Antatt byggetid: ca. 1 år, mulig oppstart høsten 2017. Detaljer om dette kommer vi tilbake med når mer informasjon foreligger.

 

ANNEN INFO:

Rapport om grunnforholdene:

Styret har fått resultatene fra undersøkelsene, og det er mer komplisert enn vi hadde håpet. Det er leire mellom overflate og grunnfjell, men vi vet ikke eksakt hvor langt det er imellom. Dette skal undersøkes nærmere. Det er også oppdaget forurensing i grunnen (grad 2). Dette har ingen betydning dersom vi kan bygge oppå, men det blir en ekstra utgift dersom vi må grave ut massene for å kunne bygge.

 

Fellesgjeld:

Hva skjer med borettslagets fellesgjeld underveis i byggeperioden? I perioden mellom byggelånet er tatt opp og leilighetene er betalt av de som har kjøpt, vil fellesgjelden i borettslaget øke. Vi har regnet oss fram til en omtrentlig ekstra fellesgjeld på 500 000 kr per beboer. Dette er ikke noe som skal betales ned i byggeperioden, så det har ingen praktisk betydning for beboerne. Med en gang leilighetene er solgt og betalt, forsvinner denne ekstra gjelden. Men det vil være en ulempe for de som ønsker å selge i denne perioden, fordi det vil stå på salgsprospektet. Det vil også være en ulempe for et eventuelt salg at det er en byggeplass i bakgården i en ettårsperiode.

 

Hva skjer med borettslagets fellesgjeld etter at leilighetene er solgt? IN-lånet som tilhører de gamle leilighetene består, og vi fortsetter å betale ned som vanlig. Framtidig fellesgjeld vil bli fordelt på alle andeler (de nye inkludert) på samme måte som i dag.

 

Dersom boligmarkedet fortsetter å holde dagens nivå, er det beregnet at salg vil gi borettslaget en fellesformue som kan brukes til å gjøre forbedringer på den nåværende bygningsmassen, for eksempel utskiftning av vinduer og verandadører.

 

Forkjøpsrett:

Under beboermøtet i mai fikk vi spørsmålet: Skal nåværende beboere få forkjøpsrett på de nye boligene? Vi i styret tenker oss fortsatt forkjøpsrett for nåværende beboere i en eller annen form (fastpris eller at man kan gå inn med forkjøpsrett på høyeste bud), men vi har ikke tatt noen beslutninger angående dette ennå.

 

Nytt nyhetsbrev kommer så snart mer informasjon foreligger. Send gjerne en mail dersom du har spørsmål.

 

Vennlig hilsen styret i JBS borettslag

 

Dette nyhetsbrevet ble sendt ut til beboerne oktober 2016.