Endret: 13 jun 2018     Opprettet: 31 mai 2017

Nybyggprosjektet - nyhetsbrev mai 2017

Informasjon om nybyggprosjektet i bakgården.

NYHETER OM PROSJEKTET:

Vi har nå fått levert byggesøknaden til Plan- og bygningsetaten. Siden vi har med en søknad om dispensasjon fra parkeringsnormen, er ikke Oslo kommune bundet av den lovpålagte saksbehandlingstiden, og det er usikkert hvor fort vi får tildelt en saksbehandler og saken blir behandlet. I teorien kan det ta 12-14 uker å få saksbehandler og ytterligere 12 uker for å få saken behandlet. Allikevel tror vi det vil ta kortere tid, siden Plan- og bygningsetaten har fått ekstra midler til å korte ned saksbehandlingstiden. Vi setter ikke i gang med å utarbeide anbudsgrunnlaget før vi har fått godkjenningen.

 

Dere kan selv følge med på saken fra kommunen sine sider her.

 

Nytt nyhetsbrev kommer så snart mer informasjon foreligger. Send gjerne en mail dersom du har spørsmål.

Vennlig hilsen styret i JBS borettslag

 

Dette nyhetsbrevet ble sendt ut til beboerne mai 2017.