Endret: 14 apr 2019     Opprettet: 27 mar 2019

Velkommen til beboermøte om bakgårdsprosjektet!

Torsdag 11. april kl. 18.00. Sted blir annonsert på oppslag i oppgangene.

Bakgrunnen for møtet

Dere som har bodd i borettslaget en stund, vet at styret gjennom mange år har jobbet mot oppgradering av bakgården og et nybygg for å bedre borettslagets økonomi. Sommeren 2019 vil det ikke lenger være trygt å ferdes i bakgården, da konstruksjonene i garasjeanlegget er svekket. Av hensyn til HMS må bakgården stenges. Vi har derfor besluttet å rive garasjen med tilhørende kjellerboder, parkeringsplass og skur for å få fortgang i prosjektet. På møtet vil det bli gitt informasjon om hva det vil bety for deg som beboer: Prosjektets historikk, økonomi og tidsplan. Vi håper mange har mulighet til å komme.

 

Dugnad for alle beboere mandag 29. april kl. 18.00

Årets dugnad er lagt tidligere enn før, slik at vi rekker å rydde før bakgården må stenges. Vi skal hovedsakelig rydde garasjeanlegget i bakgården. Det er mye rusk og rask som må ut på kort tid. Derfor oppfordrer vi sterkt til å bidra på årets dugnad – minst én beboer per leilighet. Dette er for å spare borettslaget for felles utgifter, for det vil koste oss mye å leie inn ryddefolk. Om du ikke kan bære, finner vi oppgaver tilpasset deg. Påminnelse om dugnaden kommer når det nærmer seg.

 

Boder

Beboere i Sørligata med bod i garasjeanlegget må som tidligere varslet rydde disse helt før rivingen og klare seg med én bod i overgangsperioden. Vi vil før den store dugnaden sette en konteiner utenfor Sørligata to datoer: mandag 15. april og tirsdag 23. april. Vi håper mange beboere i Sørligata har mulighet til å begynne å rydde egne boder disse datoene.

 

Parkering

Parkeringsplasser vil bli oppsagt i løpet av kort tid. Tiden fra oppsigelse til biler må være flyttet er 1 måned. Vi ber derfor beboere med parkeringsleie om å se seg om etter andre muligheter.

 

Merking og flytting av sykler

Alle beboere som har sykler eller motorsykler i bakgården, skuret eller garasjen, må merke og etter hvert flytte disse. Merk syklene tydelig innen 5. april med «Navn, leilighetsnummer, 2019». Umerkede sykler vil etter hvert bli fjernet. Fra 1. mai skal det være tomt for sykler og motorsykler i bakgården. Tips er å rydde plass i private boder eller finne egnet sted utenfor borettslaget der syklene kan stå så lenge. Det kan også hende vi også får til alternativ parkering i noen av oppgangene, oppslag om dette kommer. I fremtiden har vi en bakgård med smart sykkelparkering for alle beboere!

 

Vi beklager selvfølgelig ulempene dette vil medføre for våre beboere, men håper alle hjelper til med dugnadsånd og en positiv innstilling slik at vi snart kan se bakgården bli ny!

 

Vennlig hilsen Styret