Endret: 17 feb 2019     Opprettet: 12 apr 2018

Nybyggprosjektet – nyhetsbrev april 2018

Vi har fått rammetillatelse! Siste nyheter om nybyggprosjektet her.

NYHETER OM PROSJEKTET:

Gode nyheter! Kommunen har gitt nybyggprosjektet rammetillatelse, og vi er et skritt nærmere igangsetting. Den største spenningen knyttet seg til om vi fikk dispensasjon fra kravet om parkering (se forrige nyhetsbrev), noe vi fikk. Rammetillatelsen med begrunnelse fra Plan- og bygningsetaten er sendt til de som står på nyhetsbrevet.

Som vi informerte om i forrige nyhetsbrev, måtte vi gjøre noen endringer på nybygget for å innfri kravene til dagslys. På de nye skissene har bygget innvendig adkomst til leilighetene i stedet for svalganger mot bakgården. Både fotavtrykk og høyde er allikevel av samme størrelse som før, så endringene gjør ingen forskjell når det gelder størrelsen på bygget i gårdsrommet. I tillegg har vi måttet trekke den øverste etasjen, 3. etasje, noe tilbake fra grensa til naboeiendommen i Sørligata 8. Dette vil si at de fire meterne av nybygget som ligger mot grensa kun blir to etasjer høyt.

Dere kan gå inn på Plan- og bygningsetaten sine hjemmesider og se alle de endelige tegningene. Men her er den nyeste utomhusplanen slik at dere kan se skisser av den nye, flotte bakgården vi får:

Med rammetillatelsen i boks, kan vi endelig sette i gang arbeidet med anbud. OBOS hjelper oss med dette slik at vi unngår kontakt med useriøse entreprenører. Vi regner med at arbeidet med anbud vil ta omtrent tre måneder, og når dette er klart vil vi vite hva den endelige kostnaden på nybygget blir. Neste steg er å legge ut leilighetene for salg, og først når minst halvparten av leilighetene er solgt, vil vi ta opp byggelån og igangsette bygging. Hvis vi er heldige kan leilighetene legges ut for salg høsten 2018, men igangsettingen av selve byggingen avhenger altså av hvor fort vi får solgt boligene. Etter en nedgang i boligmarkedet i året som gikk, ser økonomene nå at kjøpsinteressen er tilbake og at prisene igjen er i vekst. Det lover godt for nybyggprosjektet.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen styret i JBS borettslag

 

Dette nyhetsbrevet ble sendt ut til beboerne april 2018. Ønsker du å motta nyhetsbrev på e-post? Kontakt oss på jbs.nybygg@gmail.com.