20 jun 2019

Litt historie om garasjeanlegget som nå rives.

Siden rivningen av garasjeanlegget nå omsider er i gang, kunne det kanskje vært morsomt for beboerne i JBS å vite litt om historien bak dette anlegget, og hvorfor det ble satt opp der til å begynne med.

Som de fleste vet ble JB43 og SØ10 begge oppført på første halvdel av 1930-tallet. I de første plantegningene fra mars 1931 av arkitekt Ulf Berbohm, så imidlertid bakgården temmelig annerledes ut enn den gjør i dag. Bildet nedenfor artikkelen viser denne plantegningen, og idéen for bakgården var at der skulle det være bensinstasjon! Den første plantegningen viser en skisse av Sørligata 10, eller Sørligaten 10 som den het da, og bakgården med inn- og utkjøring.

Lengst til høyre ses en innkjørsel til kjelleren. Under bakken var det planlagt å være verksted til høyre og reparasjonshall til venstre, nederst i det som nå er blokka i Sørligata 10. I følge pilenes retning skulle man kjøre inn til høyre, nærmest Jens Bjelkes gate, og ut igjen lengst til venstre. Ved siden av var det innkjørsel til bakkeplan, eller det som nå er bakgården. Der skulle det være bensinstasjon hvor man kunne fylle bensin. Som så seg hør og bør på denne tiden var den også tegnet inn et kontorlokale for pumpeassistenten. På samme måte som til verkstedanlegget skulle man kjøre inn lengst opp på høyre side og kjøre ut igjen nederst.

Man kan også se at det er tegnet inn trapper ned til Tøyengata, i veggen til det som er garasjeanlegget i dag. Restene av armeringen til disse trapperommene er fortsatt, enn så lenge, å finne i veggen til garasjeanlegget. I en mer detaljert plantegning for kjelleranlegget kan man se at det også var planlagt vaskehall i midten, og verktøyrom og toaletter til høyre og til venstre. Antageligvis var selve tankanlegget for bensin planlagt installert under det som nå er Jens Bjelkes gate 43.

I et saksbehandlingsdokument fra 1931 gir brannvesenet sin godkjenning av disse planene, men utføringen ble aldri noe av. Allerede i 1934 ble søknaden om å bygge bensinstasjon og garasje omgjort til verksted., men utleiemulighetene viste seg å være dårligere enn antatt. Link til saksbehandlingsdokumentene finnes for øvrig her. På finn.no sine historiske flyfoto kan man også finne et oversiktsbilde av Sørligata 10 og Jens Bjelkes gate 43 fra 1937, hvor man kan se at det er mange biler i bakgården. Men bensinstasjon ble det aldri noe av.

 

Bilde 1: Plantegning for Sørligata 10 og bakgården.
Bilde 1: Plantegning av Sørligata 10 og bakgården.

 

 

Bilde 2: Plantegning for kjelleranlegget.
Bilde 2: Plantegning for kjelleranlegget.

 

Bilde 3: Historisk flyfoto fra 1937.
Bilde 3: Historisk flyfoto fra 1937.