Endret: 25 jan 2017     Opprettet: 9 sep 2014

Beboermøte 23. september 2014 om nybyggprosjekt i bakgården

På møte får vi en presentasjon av skisseprosjektet fra Gasa og vi går gjennom forslag til opsjonsavtale mellom borettslag og Infill som utbygger. Beboermøte leder opp til ekstra generalforsamling der vi skal stemme over opsjonsavtalen. Sted Tøyen skole kl 18.00

Agenda:

- Innledning om siste del av prosjekt ved Thale Scheie OBOS prosjekt

- Presentasjon av skisseprosjekt og orientering om detaljregulering ved Eline Hellem og Per Monsen, GASA arkitektkontor.

- Presentasjon av forslag til opsjonsavtale mellom borettslag og Infill ved Bjørnar Johansen, Infill.

NB! Spørsmål og diskusjoner om opsjonsavtale osv foregår på dette beboermøte, på ekstra generalforsamling er det avstemming, det er ikke satt av tid til diskusjoner.

Ekstra generalforsamling er satt til 30. september

Det blir lagt ut referat fra møtet på denne hjemmesiden.