Endret: 17 okt 2018     Opprettet: 11 okt 2018

Oversikt over lån og fellesgjeld

Her finner dere en oversikt over JBS borettslags lån og fellesgjeld.

Tall per 31.08.2018:

Lånebetegnelse Lånesaldo pr. rapportdato Rente pr. rapportdato Neste terminbetaling Terminer pr. år Rentetype
EIKA1 13 650 647 2,25% 82 302 12 Flytende
EIKA2 2 339 620 2,25% 12 496 12 Flytende
EIKA3 1 700 000 2,25% 3 238 12 Flytende
OBBK01 3 500 000 2,25% 6 738 12 Flytende

 

EIKA1 = Oppussing av baderom, 2005/2006

EIKA2 = Utbedring av piper, 2013

EIKA3 = Nybyggprosjektet, forprosjekt, 2014.

OBBK01 = Nybyggprosjektet, alle kostnader her er skilt ut fra vanlig drift.

 

Vi betaler per dags dato avdrag på EIKA1 og EIKA2.

Avdragene fra EIKA2 begynte å løpe 31/01-2018, med endringer i felleskostnadene fra 01/01-2018.

Avdragene fra EIKA3 begynner å løpe 30/06-2019, med endringer i felleskostnadene fra 01/01-2019. Avdraget er på 100 kr per leilighet (150 kr for leilighetsnr. 79).